Our Facility

Take the Virtual Tour!

Flip Through the Digital Photo Album!

1/42

Richmond Hill, Georgia

Phone: (912) 445-2517

Email: admin@thecottagerh.org

© 2018 The Cottage at Serenity Hill, Inc. & Ingram-Jones & Associates, LLC

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Google+ Icon