MEET THE 2019 DANCERS!

Couple One

Douglas Paul

&

Polina Washington

Couple Two

Benji Miles

&

Karolina Fitzer

Couple Three

Jamie

&

Karla Hillen

Couple Four

Kyleigh Reed

&

Alexis Reed

Richmond Hill, Georgia

Phone: (912) 445-2517

Email: admin@thecottagerh.org

© 2018 The Cottage at Serenity Hill, Inc. & Ingram-Jones & Associates, LLC

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Google+ Icon